ช่อดอกไม้

ช่อดอกไม้

การทอผ้าเพื่อทำรับจัดดอกไม้

ชนิดการทอผ้าเกี่ยวกับผลิตดอกไม้วันเกิด แยกออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ดังนี้

ลักษณะการทอเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาลักษณะที่ 1 - ทอกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องเคราทอผ้ากลม (circular knitting) เป็นเหตุให้ได้ผ้าทางผ้ายืด

รูปแบบการทอเพื่อทำดอกไม้วันเกิดลักษณะที่ 2 - ทอปกติธรรมดา Weaving ต้องมีการวางเส้นด้ายยืน ต่อจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายแนวขวาง ก่อกำเนิดผ้าที่เป็นผ้าทำดอกไม้วันเกิดประเภทการทอผ้าเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบย่อย

ชนิดการทอผ้าเพื่อจัดทำดอกไม้วันเกิดรูปแบบที่ 1 single jersey - การถักอย่างนี้จะได้ผ้าเรียบ หรือว่าในท้องตลาดรู้จักกันในนามผ้า single

ลักษณะการทอเพื่อทำช่อดอกไม้รับปริญญาชนิดที่ 2 RIB - ถักจะได้ผ้า RIB หรือว่าผ้าหล่อบุ้ง จะมีรูปแบบแยกย่อยในการถักอีก ตัวอย่างเช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะสำหรับการทำ คอรับจัดดอกไม้ หรือไม่ก็เสื้อสุภาพสตรีที่มีความหยุ่น

ชนิดการถักทอเพื่อที่จะผลิตช่อดอกไม้รับปริญญาอย่างที่ 3 จูติ - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำเป็นต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างชัดแจ๋ว

ประเภทการทอผ้าเพื่อทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 4 Interlock - ผ้าประเภทเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความต่างชัดแจ้งลักษณะการทอเพื่อที่จะจัดทำช่อดอกไม้รับปริญญารูปแบบที่ 5 การทอผ้าสลับ

การ นำเราด้ายถัก 2 ตัวขึ้นไปมาถักสลับที่ความถี่สูงๆ เช่น หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะเป็นเหตุให้ผ้าที่ได้ออกมามีลวดลายที่ไม่ต่างจากการถักเต็มนักรูปแบบการทอสำหรับทำช่อดอกไม้ลักษณะที่ 6 การทอ ผ้าริ้ว

ในการถักผ้าริ้วนั้นมีวิธีการทำงานอยู่ 2 รูปแบบ

1. ใช้ Yarn dyed ไม่ก็ด้ายย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายถักต่างชนิดรูปแบบการทอสำหรับจัดทำดอกไม้วันเกิดลักษณะที่ 7 การทอ Body Size

หมายความว่าการทอผ้ากลมชนิดหนึ่งที่จะเป็นเหตุให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีความจุ พอๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ เนื่องจากผ้ายืดที่ออกมามีสัดส่วนเท่ากันตัวช่อดอกไม้รับปริญญาเลย